Przedszkole Miejskie nr 15 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Uchwały i zarządzenia

___________________________________________________________________________
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
    z dnia 23 grudnia 2008 r.
    w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
    (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________