Przedszkole Miejskie nr 15 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Kadra

___________________________________________________________________________
Dyrektor
mgr Donata Leszczyńska
___________________________________________________________________________
Wicedyrektor
mgr Karolina Chrostowska
___________________________________________________________________________
Nauczyciele
mgr Wiesława Koniecko - nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Milewska - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Kuklińska - nauczyciel dyplomowany
mgr Teresa Komuda - nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Prusaczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Zakrzewska - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Anastassopoulou - nauczyciel mianowany, specjalista oligofrenopedagog
mgr Agata Patyra - nauczyciel mianowany, specjalista oligofrenopedagog
Pani Natalia Bartoszewicz - nauczyciel mianowany
___________________________________________________________________________
Personel Niepedagogiczny
Pani Barbara Milik
Pani Urszula Rusiecka
Pani Jolanta Redzińska
Pani Irena Kossakowska
Pani Wiesława Rolka
Pani Jadwiga Lemańska
Pani Maria Czaplicka
Pani Bożena Rogalska
Pani Marta Sienicka
Pan Janusz Paczuszyński
Pani Renata Radecka
Pani Hanna Drzyzguła
Pani Dorota Grabowska
___________________________________________________________________________